Plan Dnia

6:30 - 8:30

Schodzenie się dzieci do Żłobka.

Zabawy indywidualne według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunki.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 - 10:00

Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych.

Zajęcia z całą grupą. Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej. Zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne. Zabawy i ćwiczenia według Weroniki Sherborne

10:00 - 10:30

Przygotowanie do posiłku.

Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

10:30 - 10:45

Obiad I danie (zupka).

Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

10:45 - 11:00

Przygotowanie do posiłku.

Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

11:00 - 13:00

Czas na sen lub leżakowanie.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie przez opiekunkę wybranych bajek. Słuchanie nagrań bajek z płyt CD.

13:00- 13:15

Przygotowanie do obiadu.

Czynności higieniczne.

13:15 - 13:45

Obiad II danie.

Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Nauka umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

13:45 - 14:00

Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne.

14:00 - 14:45

Zabawy popołudniowe.

Zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Zajęcia o charakterze wychowawczym. Pobyt na świeżym powietrzu.

14:45 - 15:00

Przygotowanie do posiłku.

15:00 - 15:30

Podwieczorek.

15:30 - 15:45

Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne.

15:45 - 17:00

Zabawy swobodne dzieci pod opieką opiekunek.

Wspólne sprzątanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.