Zgłoś malucha

Drodzy rodzice jeżeli chcecie zgłosić Swego maluszka do naszego żłobka, prosimy o wypełnienie karty zgloszeniowej, która znajduje się poniżej oraz odesłanie jej na nasz adres mailowy: kreatywny.maluch@wp.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Akademia Kreatywnego Malucha” Aneta Bogucka ul. Transportowa 2 c lok. 6 i 7 15-399 Białystok.
  2. W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia należy kontaktować się ze Żłobkiem.
  3. Dane przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji miejsca w Żłobku.
  4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, która dane przekazała.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji miejsca w Żłobku.
  6. Dane przetwarzane w celu rezerwacji miejsca będą przechowywane do momentu wygaśnięcia wskazanego okresu (miesiąc, w którym dziecko powinno zacząć uczęszczać do Żłobka).
  7. Dane po okresie przetwarzania są bezpowrotnie niszczone.
  8. Skargi w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych należy wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane i przekazywane w celach marketingowych jak również nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.